ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

บันทึกโดย นางสาวนิลวรรณ กาเผือก

เพื่อนร่วมโรงเรียน

เพื่อนร่วมโรงเรียน

บันทึกรวมเดือน พฤศจิกายน 52

เปิดเทอมวันแรกวันที่ 2 พฤศจิกายน 52 เป็นงานกีฬาสี

2 อาทิตย์ ต่อมาเป็นงานราชกาลที่ 5 คณะครูจัดเตรียมงานทำธูปเทียนเพื่อขายในงาน

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ